Nezmeškejte šanci získat kotlíkové dotace!

01.01.2022

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva.

Co je kotlíková dotace?

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. V brzké době začne (nebo už začala) probíhat 3. a zároveň poslední výzva na získání kotlíkových dotací. Máte tedy poslední šanci získat podporu pro výměnu topného kotle za ekologičtější zařízení.

Z dotace můžete uhradit nové topné zařízení, náklady na jeho instalaci, úpravu otopné soustavy, modernizaci topné soustavy včetně regulace, měření i úpravy spalinových cest a dokumentaci k projektu.

Kdo může požádat o kotlíkové dotace?

O kotlíkové dotace mohou žádat fyzické osoby - majitelé rodinných domů se třemi či méně bytovými jednotkami. Podmínky pro získání kotlíkové dotace:

  • Kupované topné zařízení musí splňovat směrnici Ekodesignu a limitní hodnoty emisí.
  • Instalaci musí provádět kvalifikovaný odborník.
  • Proplacení kotlíkové dotace probíhá zpětně, po předložení dokumentů o úhradě.

Dodatečné podmínky jsou v režii krajů, proto se mohou mezi sebou lišit.

Kolik dotací lze získat?

Dotaci je možno získat na několik druhů topných zařízení a částka, kterou dotací obdržíte, se u každého liší. Konkrétní výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Kolik lze získat:

Typ výrobku                                                           % způsobilých výdajů          Výška dotace
Tepelné čerpadlo                                                  až 80 %                                max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočiná dodávka paliva)     až 80 %                                max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)             až 80 %                                max. 100 000 Kč
Plynový kondezační kotel                                     až 75 %                                max. 95 000 Kč

Jak požádat o dotaci?

Zažádat o kotlíkovou dotaci můžete na krajském úřadě v přesně určeném termínu. V případě, že žijete v prioritní oblasti, můžete rovněž získat dotační bonus 7 500 Kč. A pokud zkombinujete výměnu kotle se zateplením domu nebo instalací solárních systémů, můžete získat bonus Zelená úsporámaž do výše 20 000 Kč.

Nevíte si s dotacemi rady?

Rádi byste podali žádost o dotaci, ale představa úsilí vynaloženého na byrokracii vás děsí? Pokud splňujete všechny podmínky k získání dotace, odborníci z CRG vám rádi poskytnou poradenství a podporu s vyřízením vaší dotace. Navíc vám najdou optimální řešení přesně na míru. Můžete si být jisti, že nezískáte jen efektivní zařízení pro vaši domácnost, ale také vše nezbytně nutné pro uvedení zařízení do provozu. Příprava místa ve vašem domě, doprava kotle, odborná instalace i zaškolení pro bezpečnou obsluhu jsou samozřejmostí.

Na jaká zařízení z naší nabídky můžete získat dotace?

  • Tepelná čerpadla
  • Kotle na pevná paliva
  • Solární systémy / Fotovoltaika
  • Plynové kotle

Neváhejte nás kontaktovat? Se vším Vám pomůžeme!