Specialista na propojení fotovoltaiky s dalšími systémy do efektivního celku

phoneIco+420 739 560 460

volejte po-pá: 8:00–17:00

mailIcoinfo@czrg.eu

ozveme se vám do 48 hod

mailIcoPoptat realizaci

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá principy termodynamiky. Jeho hlavním cílem je přenášet teplo z nižší teploty na vyšší teplotu, což umožňuje vytvářet teplou vodu pro vytápění nebo ohřev vody v domácnostech.

Základním principem fungování tepelného čerpadla je využití chladiva, které je schopné změnit skupenství (kapalina ↔ pára) za nízkých teplot za pomocí komprese a dekompese. Zde je základní postup:

  1. Odpařování: Chladivo (kapalina) se v párníku nechá odpařovat za nízké teploty a přitom odebírá teplo z okolního prostředí (například ze vzduchu, země nebo vody).
  2. Kompresní proces: Vzniklá pára je následně stlačena kompresorem, což způsobí zvýšení její teploty.
  3. Kondenzace: Teplá pára odevzdává energii do systému, kde je použito k získání teplé vody nebo k vytápění. Při tomto procesu kondenzuje zpět do kapalného skupenství.
  4. Expanze: Kapalina následně projde expanzním ventilem nebo turbínou, což způsobí pokles teploty a tlaku.
  5. Tento cyklus se poté neustále opakuje: kapalina je opět odpařena, stlačena a poté kondenzována, což umožňuje přenášet teplo z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou. Výsledkem je teplá voda pro vytápění nebo ohřev vody, a to s relativně nízkým využitím primární energie ve formě elektřiny.