FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

12letá záruka na fotovoltaické panely VIESSMANN

Pro systém fotovoltaických panelů platí 12letá záruka.

Garantovaný výkon po 25 letech: min. 80 % VIESSMANN

Lineární garantovaný výkon po 25 letech provozu min. 80 %.

Dotace až 225.000 Kč     

V kombinačních produktech, které Vám nabídneme je to až 300.000 Kč. Vše s Vámi projdeme a zařídíme na klíč.

Elektřina ze slunce - s instalací fotovoltaického zařízení od naší společnosti se může stát každý vlastním producentem elektrické energie, a to v nejvyšší německé kvalitě.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST JE PRIORITOU.

Klimatické cíle České republiky se týkají většiny stavebních projektů - nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci.

BUDOUCNOST PATŘÍ OBNOVITELNÝM ZDROJŮM.

Elektřina z obnovitelných zdrojů je klíčovou energií budoucnosti - je k dispozici téměř neomezeně,
jen je prozatím omezeně skladovatelná. To jsou důvody, proč musíme a také budeme muset v budoucnu využívat elektřinu mnohem univerzálněji.

UCELENÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

V domácnostech budoucnosti se stává z elektřiny, tepla a elektromobility ucelený systém.
Každý sluneční paprsek a každá kilowatthodina jsou tak efektivně využívány.

SPOJENÍ ELEKTŘINY + TEPLA ŠETŘÍ PENÍZE

Systémy z kompletní nabídky Viessmann umožňují účinně snížit běžné náklady na energii.

SPOJENÍ ELEKTŘINY + TEPLA ŠETŘÍ KLIMA

Ten, kdo chytře spojí výrobu elektřiny a tepla, sníží svoji uhlíkovou stopu a tím aktivně přispívá k ochraně klimatu.

Bezplatné využití sluneční energie pro výrobu elekřiny pomocí fotovoltaického zařízení

S neustálým rozšiřováním regenerativních energetických systémů stoupá i.připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů k výrobě vlastní elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost bezplatně a výnosně využít sluneční energii. Instalací fotovoltaických modulů prokazuje provozovatel své zodpovědné chování k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší zamezením emisí CO2.

Při trvale se zvyšujících nákladech na energii přispívá fotovoltaické zařízení k úspoře peněz a dodatečně snižuje závislost na dodavatelích energie. Elektřina vyrobená vlastním zařízením se dá využít pro vlastní potřebu nebo napájet do veřejné sítě. Díky zákonem upravené úhrady nebo úspoře vlastní spotřeby se investice vrátí už po několika letech. V každém případě instalace
takového zařízení zhodnocuje nemovitost.

Fotovoltaická technika poskytuje vzájemně dokonale sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů zásobníků elektrické energie a tepelných čerpadel ke zvýšení využití elektřiny vlastní výroby.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost.

Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaické zařízení se skládá z několika modulů, které jsou sestaveny ze solárních článků. V této nejmenší jednotce se sluneční světlo fotoelektrickým účinkem přeměňuje na elektrickou energii. Světlo způsobuje, že se uvolňují určité nosiče nábojů. Pohybem právě těchto částeček vzniká elektrická energie. Předpokladem toho je polovodičový materiál křemík. Přitom je nutné rozlišovat dva druhy solárních článků: mono- a polykrystalické články. Na základě rozdílných způsobů výroby se liší svými vlastnostmi produktů. Pro které solární články se nakonec rozhodnete, závisí na několika faktorech a mělo by se předem dobře zvážit. Kromě stupně účinnosti a požadovaného výkonu je rozhodující i místo použití. V každém případě poskytují moduly různé možnosti montáže a oblasti použití. Tak se mimo jiné hodí pro rodinné a dvougenerační domy, ale i pro komerčně využívané budovy.

Stručný přehled k montáži solárního systému s fotovoltaikou

Kromě solárních článků se fotovoltaická zařízení skládají ze střídače, kabelů a především sběračů proudu. To mohou být nejen přístroje, ale akumulátory i přípojka k veřejné síti k napájení. Solární měnič je potřeba, protože se v solárních článcích vyrábí stejnosměrný proud, který se v domácnosti neodebírá. Proto se musí přeměnit na střídavý proud.

Účinná vlastní spotřeba solární elektřiny 

Protože je solární elektřina vlastní výroby levnější než odebíraná ze sítě, má vlastní spotřeba finanční výhody. Optimální koncepce zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty zaručuje tuto vysokou vlastní spotřebu.

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebič
[5] Měřič tepelného čerpadla
[6] Tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a napájené elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť

Kombinace fotovoltaického zařízení s tepelným čerpadlem

Nejúčinnější způsob elektrické výroby tepla je tepelné čerpadlo. Přitom se z kilowatthodiny elektřiny při použití bezplatného okolního tepla získají až čtyři kilowatthodiny tepla. Pokryje-li se tedy pomocí tepelného čerpadla potřeba energie pro vytápění místnosti a ohřev pitné vody, nedá se výrazně zvýšit pouze míra vlastní spotřeby solárního zařízení, ale levnější solární energie umožňuje i levné dodávky tepla. Kdo chce kombinovat fotovoltaické zařízení s tepelným čerpadlem, měl by se cíleně rozhodnout pro tepelné čerpadlo, které optimalizuje vlastní spotřebu a může přizpůsobit svůj provoz výrobě fotovoltaického zařízení. Viessmann vyvinul pro toto použití příslušně sladěný systém fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla.